Birgitta Göransson 27 januari - 18 februari 2024
SAMBAND - Måleri
Ett flyktigt bildminne, knappast förnimbart, en stund av frihet, andakt och naturlyrik. Det här kan vara tänkbara titlar till målningar som under en period kommit till både i Blekinge skärgård, Karlskrona och i konstnärens nuvarande bostad/ateljé vid sjön Tydingen strax norr om Hässleholm, ett skogs- och sjöområde som inspirerar och pockar på uppmärksamhet och hörsamhet.
I ateljén sker en transformation, omvandling av upplevelser från skogspromenadens flyktiga bildminnen. Ett samspel mellan det intuitiva, det abstrakta och det berättande bildspråket.
Birgitta Göransson är född 1957 och uppvuxen i Hässleholm. Grundläggande konstnärlig utbildning vid Konstskolan i Kristianstad 1974-76. Arbetar i huvudsak med olja, akryl och vaxoljekrita. Finns representerad på ett flertal institutioner, Statens konstråd, kommuner och museer. 
 
Kontaktuppgifter:
Adress: Gerastorp 2069, 282 76 Hästveda
Telefon: 0708 776238
Hemsida: www.birgittagoransson.se
e-post: birgittagoransson.info@gmail.com