Clara Lundgren – måleri, keramik   
  ”Skogsrapporter” 25 februari – 19 mars
Clara Lundgren (född 1980) är uppvuxen på Gotland och bor och verkar i Malmö. Efter studier vid Folkuniversitetets Konstlinje i Lund och Grafisk design vid Malmö Högskola har hon sedan 2007 haft utställningar i Sverige och internationellt. 
Med mjuka, ofta gråtonade färgskalor och en stil som befinner sig i gränslandet mellan realism och surrealism skapar Clara Lundgren naturmystik som berör. Naturen och djuren står alltid i centrum i bildvärldar, som till sin karaktär är sällsamt vackra och finstämda men simultant bestänkta av ett omisskännligt allvar. Det vilar något oroväckande över det sällsamma. Det som vid en första anblick ter sig som en vacker scen ur naturens dramaturgi, innehåller ofta komponenter som kräver noggrannare betraktande.