Leif Eugen  7 – 29 november
 RESAN  - måleri och objekt
Rörelse är ett nyckelord för mitt skapande. Ett skeende som ständigt pågår i bilden och utanför bilden. 
Ett mikrokosmos eller makrokosmos i en värld av evig utveckling.
Oändlighet är ett annat nyckelord, förvisso begränsat av målningens kanter men som fortsätter ut i ens fantasi i all oändlighet.
Jag funderar ofta på det som existerar bortom det vi faktiskt inte ser och vet, som för mig väcker frågor om tid och rum, universums oändlighet och att finnas till.
 
I denna utställning har jag valt att sätta samman utvalda verk från några av dessa tidigare utställningar ihop med mina senaste verk, som tillsammans lett till denna med rubriken
”RESAN ”.  Leif Eugen