Lena och Mari Pårup, måleri och keramik,
I skogsbrynet
2 september – 24 september 2023
Människan har i alla tider förmänskligat naturen för att göra den begriplig och mindre skrämmande. Vi läser in ett ansikte i en knotig stam och katalogiserar, namnger och mäter.
I tusentals år har vi försökt tämja naturen - men den talar ett annat språk.
 
 
I folktron och sagornas värld finns berättelser om människans beroende av jorden, skogen och djuren.
I vår urbaniserade och högteknologiska värld är skogen fortfarande magisk, otämjd och vild, farlig och skyddande på samma gång.
 
Vår utställning handlar om både skogen, människan och naturen.
Ibland var för sig och ibland i syntes med varandra