Sölvesborgs konsthall är sedan 1982 inrymt i ett gammalt sädes/potatismagasin - troligen från 1850-talet.

Konsthallens exakta ålder är osäker, men allt tyder på att byggnaden, som tydligt finns på en stadskarta från 1878, härstammar från mitten av 1800-talet. Den kallas där för ”Stenlängan” och tjänade som magasin under många årtionden.
Balkahuset (nuvarande museet) och Stenlängan stod under flera årtionden oanvänt och förfallet gick snabbt.  1975 fanns tankarna bland de beslutande i staden att riva byggnaderna, men då kom Eugen Montelin i Åhus in i bilden. Montelin var konstnär och arbetade direkt på träplattor. Han intresserade sig för träets inneboende möjligheter och gjorde olika experiment, som gjorde att han fick stöd av STU (Styrelsen för teknisk utveckling) för att pröva sina idéer i större skala. Här skulle nu bli utbildning och experimentverkstad samt en ateljé för ”konsthantverk i fria former”.

Balkahuset blir den byggnad, där Montelin ska pröva sina idéer och huset börjar renoveras. Det är ett omfattande och smutsigt arbete – i vissa fall farligt. Puts läggs på de gamla valven, tegelgolv skapas.
Montelin kastar även sina ögon på gråstensmagasinet Stenlängan mitt emot. Här tror man att bönderna legat över när de varit i stan och det blev för sent att åka hem. Hästarna band man i de ringar, som ännu finns kvar.

Man röjer skräp och sedan bygger man upp nya takstolar. Arbetet går snabbt. På övervåningen inreds personalrum och övernattningsrum. Bottenplanet avdelas i ett laboratorium, ett sprutrum och ett torkrum. Även Montelins eget arbetsrum får här sin plats.

De små gluggarna öppnar sig mot ljuset och ger rummet en meditativ prägel. Fantasin talar om kanonhus…
Slutbesiktning av de båda husen sker den 6 juni och hela Sölvesborg flaggar. Stiftelsen Montelin-Innova bildas 1977 och visionerna är många och planerna högtflygande för verksamheten.  ( Ur Jan Danielsson: Från Balkahuset till Innovagården)

Dock efter några år lades verksamheten ned – ett omfattande omvandlingsarbete startade och i juni 1982 kunde ett museum inrättas i Balkahuset och Stenlängan görs om till dagens Konsthall och invigs med utställningen Blekingar.

Sedan 1982 är det Sölvesborgs konstförening - som på uppdrag av kommunens Fritids-och kulturnämnd – ansvarar för all utställningsverksamhet och för andra kulturarrangemang i Konsthallen. Sölvesborgs konstförening bildades 1950 och har idag ca 350 medlemmar.