loading...

Lisbeth Sandvall 11 november - 3 december
Vägval

 


 
”Oljan är det främsta uttrycksmedlet men jag arbetar även med grafik, gouache och akvarell. Mitt skapande bygger på att vara närvarande i processen.
 
En linje, en siluett eller en färg kan vara utgångspunkten för mitt skapande. Och det är själva bildbyggandet som är så spännande, att hitta ett gensvar i bilden, att hitta balansen och färgspråket – färgerna är så viktiga för mej.
 
Ofta handlar det om att försöka fånga något som mynnar ut i halvabstrakta landskap och figurer eller helt abstrakta bilder. Bilder som många gånger väcker tankar om livet och möten med andra människor.”

Öppettider