loading...

Harald Hjärne - Ingenmansland
13 november – 5 december

”Jag utgår från historia och berättelser i mitt måleri. Detta betyder dock inte att bilderna i sig är illustrationer av specifika händelser eller har en kronologisk koppling till varandra. De kan ses som sinnebilder- en öppning för mig att bättre förstå mig själv utifrån min egen historia och världen här och nu.
I målningarna förekommer ofta referenser till konsthistorien (t.ex Francisco Goya, Gustav Cederström), men även till litteratur och min egen släkts historia. Återkommande motiv utgörs bland annat av ryttare, element från heraldiken och landskap från mina hemtrakter. Samtliga målningar är utförda under 2020 & 2021. ”
Harald Hjärne, f.1995, baserad i Nordvästskåne, är en av de yngsta konstnärer, som ställt ut i Sölvesborgs konsthall. Hans bana började på konstskolor i Munka-Ljungby och på Öland. Han har uppmärksammats genom flera utställningar och har också varit uttagen till Liljevalchs Vårsalong.
 Våra utställningar arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar. 

Öppettider