Sölvesborgs konstförenings styrelse 2022

Ordförande:                    Karin Maltestam                                 
Vice ordförande:         Ronny Berggren               
Kassör:                              Olle Bergman                     
Sekreterare:                  Inger Falck                     
Ledamöter:                    Britt-Marie Ahlgren
                                             Bo Nilsson 
                                             Kristina Andersson

Sölvesborgs Kulturpris 2016 till Karin Maltestam
Sölvesborgs Kulturpris 2016 till Karin Maltestam