loading...

Jonas Lundh, "BALANS",
måleri  25 jan – 16 febr  2020

 ”Bildkompositionerna är inte bundna till mig själv utan tillgängliga för var och en att tolka och ta till sig. Bakom motiven vilar alltså ingen föreställning eller speciell förväntan utan mina bilder domineras av mystik.
Jag har ingen ambition att alla betraktare skall uppleva mina bilder på ett entydigt sätt utan de lämnar utrymme för vars och ens fantasi.
Sedan början av 2000-talet har jag använt mig av en teknik, där jag målar med kartongbitar istället för penslar. En teknik som resulterar i att bilderna får ett speciellt uttryck och en mindre tydlighet, där betraktaren ges ett större utrymme för fri tolkning. En inspirationskälla i måleriet är det nordiska ljuset och något slags positivt vemod. Jag använder ofta minnen som dofter och intryck från barndomen och
från mina resor Ett annat återkommande motiv är båtar, mer som symboler för resor, förflyttning och samhörighet. Havet fascinerar mig på många olika sätt, det är stort, det är starkt och det är okontrollerbart.” Jonas Lundh
Jonas Lundh ställde ut första gången 2006 i Sölvesborgs konsthall

Öppettider