Gunilla Widholm, grafik och Carsten Nilsson bildhuggeri,
9 september - 1 oktober

"Etsat och Hugget"
Den här utställningen som vi kallar Etsat och Hugget är en förening av två konstnärskap som bär tydlig vittnesbörd om hur betydelsefull tekniken är för uttrycket i verket. Vi hoppas att det är uppenbart hur vi båda gläds åt själva det fysiska arbetet med vårt material.
Att ha en idé om en bild man vill göra och sedan utlämna sig till tekniken, antingen man utsätter kopparplåten för ett syraangrepp eller använder bildhuggarjärn, är en utmaning som driver arbetet framåt.
 
Gunilla Widholm, grafik
” Många gånger spelar tekniken ett spratt, speciellt om man etsar, men lika ofta får man något på köpet som kanske inte kunde förutses.
Som grafiker arbetar man ju oftast så att man trycker en upplaga av sin bild. Varje bild är ett original av den etsade eller graverade plåten, som blir till under infärgningen och i tryckpressen och i omhändertagandet av det grafiska bladet under torkningen. Valet av papper är också betydelsefullt. Numera trycker jag de flesta av mina bilder på det vackra engelska Somersetpapperet. Att själv trycka sina bilder är så mycket mer än att mångfaldiga dem.
Jag använder mig av två klassiska grafiska metoder, etsningen och torrnålsgravyren och har så gjort sedan jag slutade Forums Grafikskola i Malmö på åttiotalet, men jag tröttnar aldrig. Varje påbörjat projekt är lika roligt, svårt och utmanande. Jag misslyckas ibland och det händer att jag blir glad över en del bilder.
Lika envist har jag som förebild och inspiration hållit fast vid naturen, den värld som finns i närheten, särskilt botaniken.”
 
Carsten Nilsson, bildhuggeri
” I grunden är jag möbelsnickare och jag valde sedan att gå en utbildning i träbildhuggeri med inriktning på det klassiska 1700-talsbildhuggeriet – dessa utbildningar utgör grunden för mitt konsthantverk.
 
I mitt bildhuggeri blandar jag rokokons svulstiga akantusblad, gustavianska symmetriska sniderier och allmogens enkla ornamentik med min egen fantasi.  Jag avslutar med att sätta färg på sniderierna för att plocka fram en mer ”modern” känsla.
 
Spegelramar med kraftfulla ramar och mycket sniderier har blivit lite av en favorit.  Jag har varit verksam som träbildhuggare sedan 1996 och de senaste 15 åren har det blivit alltmer konsthantverk. Jag bor och är verksam i Hammenhög på Österlen.”