Anne Maria Udsen 10 mars – 1 april
”Remembrance” - måleri

Utställningen Remembrance är ett modernt memento mori, en förhållning till livet.
Utställningen Remembrance presenterar ett brett utbud av Anne Maria Udsen bilder, där hon integrerar bladmetall i sina målningar, och där den röda tråden handlar om förgänglighet. Målningarna kan upplevas som mentala landskap som rör sig på gränsen mellan det figurativa och abstrakta universum. Sprickor och erosioner i metallen ger verken spår och karaktär som blir fragment av mänsklig närvaro. Berättelser smälter samman med underliggande historier, och i spänningen mellan de två världarna framträder nya strukturer och flera skikt av verklighet öppnar sig för betraktaren.
Bilderna består av många transparenta färglager för att skapa djup och tredimensionalitet i bildytan. "Alkemiska" experiment blir till abstrakta effekter som sveper sig kring detaljer i olja. Verkligheten kommer närmare.
Anne Maria Udsen är en dansk bildkonstnär från Århus, som efter 25 år i Köpenhamn har bosatt sig på Österlen i Skåne. Hon har bland annat ställt ut på Grand Palais i Paris, Vejle konstmuseum och Nationalhistoriska museet i Danmark och var senast aktuell på Galleri Moment i Skåne med utställningen Brytningar.