Mats Svensson, grafik och akvarell
 8 sept - 30 sept 2018

”I grafiken har mitt intresse förskjutits från bilder av det svenska kulturlandskapet mot bilder utan strikt verklighetsförankring, bilder som snarare handlar om mänsklig kultur i en vidare bemärkelse. 
 
Egna skisser, tidningsbilder, filmavsnitt, miljöer eller annat som jag ser kan leda in mig i tankar som i sin tur får mig att börja på en bild. Jag har sällan bilden helt klar i mitt huvud när jag börjar, utan den växer sakta fram medan jag arbetar.
I arbetet med koppargrafik kombinerar jag etsning och torrnålsgravyr.
Akvarellmåleriet med flödande vatten och färg är bra som omväxling mot grafikens fysiskt ganska tunga arbete. Där är det fortfarande årstidernas och dygnets ständigt skiftande ljus som lockar mig till studier”.