Ellen Cronholm, ”PLATS”, grafik,
11 november – 3 december

”Runt omkring mig har det alltid funnits bortglömda vinklar och vrår som pockat på uppmärksamhet och som dröjt sig kvar hos mig. Jag samlar på arkitektoniska fragment med ibland bortglömda eller för mig okända funktioner.
Rum och miljöer, samlade och bearbetade ur lika delar byggnadsspillror, ruiner, trädgårdsplaner, dataspel och film. Fragment med ibland bortglömd eller för mig okänd funktion. Platsens patina byggs långsamt och helt slumpmässigt upp, lager på lager, och skavs av, slits ned av människor och skeenden.

Med hjälp av byggmaterial som lim och spackel fyller jag kartonger med utsnitt ur min bildvärld, där avtryckets yta på tryckpappret bildar ett fönster, där jag har valt utsikt för betraktande. I en värld fylld av föremål som tycks gjutna har jag hittat mitt uttryck med den grafiska djuptryckstekniken, där varje blad i sig är en avgjutning av den strukturfyllda plåten.
Där lämnar jag kvar en ovisshet rörande skalan i det som betraktas. Ovissheten om skalan och tonerna i de grafiska bladen ger atmosfär och utrymme för frågor och fantasier.”
 
Ellen Cronholm är född och uppväxt i Sollentuna. Hon bor och arbetar i Stockholm. I februari 2015 tilldelades Ellen Cronholm tillsammans med Leif Elggren “Jordi Arkö's Grafikstipendium” ur Carl-Axel Valéns stiftelse."
Hon är representerad på bl a Moderna museet, Nationalmuseet, British museum.
2014 fick hon utmärkelsen The Honourable mention by the jury på MiniPrint Finland.