Stilleben_2012-02-15_00-08-24 Stilleben_2012-02-15_00-08-331 Österlen_2012-02-15_00-01-121 bild Stilleben_2012-02-15_00-08-24 Stilleben_2012-02-15_00-08-331 Österlen_2012-02-15_00-01-121

Hasse Karlsson, akvarell
27  januari - 18 februari

Hasse Karlsson föddes 1952 på en gård utanför Falkenberg. Sedan 1987 är han bosatt vid havet i Vitemölla. Österlens ödegårdar och dess öppna landskap är återkommande motiv i Hasse Karlssons akvarellmålningar. Han arbetar med jordnära färger och livgivande ljus.
Genom sina målningar närmar sig Hasse Karlsson det övergivna, det glömda och det som en gång lämnats. Genom sina målningar skildrar han tidens gång. Han har alltid skissblocket med sig. Efter åren på Konstfack sökte sig Hasse Karlsson till Gerlesborgsskolan. Där lärdes han av Arne Isacsson och där växte också intresset för akvarellmålning. Hasse Karlsson har målat diplomen för Nobelprisen i ekonomi, fysik och kemi.
”Jag kommer att visa akvareller från de senaste åren. Inspirationen får jag när jag åker ut i motivet. Tar med mig penslar, färg och papper. Ser ljuset, hör ljuden, känner lukten, temperaturen och luftfuktigheten. Känner mig som en utav de sista friluftsmålarna.”
 

Öppettider